روش لینک سازی توسط ریپوتاژ آگهی

بهترین روش های لینک سازی با استفاده از ریپورتاژ چیست؟

امروزه به دلیل افزایش رقبا در بعضی از کلمات کلیدی ، برخی از افراد به دنبال گرفتن لینک از طریق ریپوتاژ میباشند با این حال که هنوز تولید محتوا بر روی سایت انجام ندادند. باید گفت که این روش کاملا نادرست بوده و تاثیری بر روی سایت شما نخواهد داشت زیرا سایت نوپا و تازه […]
نمایش بیشتر