سئو محلی

سئو محلی یا local SEO چیست؟

بعضی از کسب و کارها در یک شهر یا منطقه در کره زمین فعالیت میکنند و برای آنها مهم نیس که در کل دنیا شناخته بشوند. هر ورودی به سایت از طرف گوگل ارزش بسیار زیادی دارد ولی چون امکان ارائه خدمات در برخی از کسب و کارها به صورت جهانی یا کشوری نمیباشد به […]
نمایش بیشتر